Linky - Lucagra Slovensko

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 

Počasie

Slovenský hydrometeorologický ústav
http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_num_zra

Štátna správa (Slovenská republika)

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
http://www.uksup.sk/

Úrad verejného zdravotníctva
www.uvzsr.sk


Národné referenčné laboratórium pre pesticídy
www.nrl.uvm.sk/index.html


SPPK

www.sppk.sk/index.php?genPage=main&PHPSESSID=5af2b341f55683e6674be8d940ef348e


Ministerstvo pôdohospodárstva SR

www.land.gov.sk


Výskum (Slovenská republika)

Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

www.vurv.sk


Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

www.spu.sk


Ústav včelárstva Liptovský Hrádok

www.vuzv.sk/17vcel.html


Selekt Bučany

www.selekt.sk

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky