Repka - Lucagra Slovensko

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Plodiny
 

Kapusta repková pravá

Predsejbová aplikácia

Bactofil B10 (10 – 14 dní pred sejbou)   dávka 1l/ ha

 • dobrý výživový účinok pre následnú plodinu

 • uvoľňovanie a sprístupňovanie N, P, K

 • dezinfekcia pôdy

 • produkcia rastlinných hormónov počas vegetácie – rýchly a silný rast koreňov

 • zvýšený príjem živín a vody počas celej vegetácie

 • zlepšenie štruktúry pôdy, spracovateľnosti, vododržnosti

 • zlepšenie stavu a výnosu ošetrených plodín

 • úspora pohonných hmôt


Jesenná aplikácia (2-6 listov)

Agroleaf Power high P 3-5 kg/ ha, alebo Route 0,8-1,0 l/ ha

 • podpora rastu koreňového systému, dobrého zakorenia

 • zvýšená odolnosť porastov proti vymrznutiu,

 • dobré prezimovanie

 • eliminácia nepriaznivých podmienok (sucho, neskorá sejba, zhutnená pôda)

 • znižuje herbicídny stres


Jarná aplikácia

MV
štartovacie 5l/ ha, alebo Agroleaf Power high N 3-5 kg/ ha

 • regenerácia rastlín po zime

 • podpora rastu koreňov

 • podpora vetvenia

 • podpora metabolizmu

 • zvýšenie odolnosti proti stresovým faktorom

 • prevencia deficitu mikro a makro prvkov


Bór

 • zdravý rast koreňa

 • prevencia hnilôb

 • podpora násady kvetov

 • podpora príjmu živín

 • zabraňuje vzniku prasklín na koreni – vstupná brána pre patogény

 • formovanie vysokej úrody


Agroleaf power high Mg 3-5 kg/ ha

podpora rastu

 • ozeleňujúci „green“ efekt – zvýšenie tvorby chlorofylu

 • zvýšenie fotosyntézy

 • vyšší príjem fosforu z pôdy (synegický efekt Mg a P)

 • zvýšená kvalita produkcieMV – Kvalita a skladovanie 3-4 l/ ha

 • doplnenie fosforu a draslíka

 • dobré prekonanie stresových situácií (sucho, prebytok zrážok, výkyvy teplôt)

 • podpora tvorby kvietkov, dozrievania zŕn a klíčívosti osiva

 • podpora fotosyntézy

 • dobré hospodárenie rastlín s vodou

 • lepšia využiteľnosť živín

 • zvýšenie kvalitatívnych parametrov

 • podpora skoršieho zberuAplikácia po zbere na pozberové zvy
šky

Bactofil B 10 dávka 1l/ ha
( V prípade výskytu hubovej choroby prida
ť 0,5 – 1 l/ ha Bactofil Cell - dezinfekcia pôdy)

 • podpora rozkladu pozberových zvyškov

 • obohatenie pôdy o organickú hmotu

 • aktivácia pôdy

 • eliminácia nepriaznivého vplyvu priemyselných hnojív

 • dezinfekcia pôdy

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky