Route - Lucagra Slovensko

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Produkty > iné
 

ROUTE


Charakteristika prípravku:
 zinok vo forme komplexu s octanom amónnym (8,5 %)

Zinok má  v rastlinách široké fyziologické pôsobenie:

  • Ovplyvňuje hromadenie a transport sacharidov (zvyšuje mrazuvzdornosť)

  • Aktivuje biosyntézu bielkovín,  podporuje tvorbu auxínova chlorofylu

  • Auxíny (rastlinný hormón) – sa transportujú z listov do koreňov, kde zodpovedajú za predlžovací rast rastlín

  • Pôsobenie prípravku sa prejaví na rastlinách:

         - výrazne zlepšuje zakoreňovanie (jar – jačmeň jarný, kukurica aj osivová….)
         - zlepšenie fotosyntézy, lepšia schopnosť prijímania vody a živín
         - dochádzak zlepšeniu rastu, k tvorbe vyššej úrody a kvality
         - eliminuje stresové podmienky (sucho, neskorá sejba, zhutnená pôda…)
         - znižuje herbicídny stres – safener
         - miešateľný s herbicídmi aj fungicídmi
     
   - prijímaný listam iaj koreňmi

Route aplikujte v dávkach a termínoch vymedzených nasledujúcou tabuľkou. Neskoršia aplikácia už nie je účelná


                                        dávka         aplikačné okno

Obilniny
                           0,8 l/ha       BBCH12-29
Repka, strukoviny
           0,8 l/ha        2-6 listov
Kukurica   
                       1,2 l/ha        2-6 listov
Mak   
                              0,8 l/ha        6-8 listov
Ľan
                                 0,8 l/ha        3-12 cm výšky
Novo založené
                0,8 l/ha        2 listy - začiatok odnožovania
trávne porasty
            
                                                                                       

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky